V současné době má sbor 65 členů, je tak největší spolkem v obci. Činnost sboru a zásahové jednotky je během každého roku velice pestrá, na žádost obce je naše zásahová jednotka schopna čistit studny, popřípadě díky novému školení na motorové pily, jsou hasiči schopni odstranit nebezpečný strom či větve. Ve spolupráci s profesionálními hasiči jsme nápomocni u požárů, či v případě technických pomocí. Členové sboru také během roku svážejí železný odpad a na volném místě v hasičárně shromažďují nepoužitý elektro odpad, který poté odváží odborná firma. Máte-li tedy nějaký druh již nefunkčního elektro odpadu, můžete jej po dohodě se členy sboru odevzdat v hasičárně.

 

KRÁTKÝ SLED UDÁLOSTÍ POSLEDNÍCH LET:

2016 – Dne 18. dubna hořelo v dílně Jaromíra Vence; zasahovaly zde sbory z Brzkova, Přibyslavi a Polné. 14. května proběhla okrsková soutěž v Dobroutově, kde se družstvo mužů umístilo na II. místě. Dne 29. 7. zemřel ve věku 91 let nejstarší zasloužilý člen sboru, pan Josef Mokrý. 

2015 – Dne 21. března uspořádal sbor zájezd do vinného sklípku v Němčičkách na Břeclavsku. Dne 17. 5. vypukl požár uskladněné slámy za garážemi v Brzkově; oheň se podařilo díky včasnému zásahu hasičů zdárně uhasit. 26. září byla provedena úprava přívěsného vozíku.

2014 – Dne 30. 7. proběhla v Přibyslavi přehlídka hasičské techniky „Pyro Car 2014“. Toho roku podpořili členové sboru aktivity proti těžbě uranu a pomohli uspořádat dne 7. září „Pochod proti uranu“.

2013 – Dne 27. 4. se 5 členů sboru zúčastnilo v Jihlavě soutěže „Železný muž“. 11. května proběhla okrsková soutěž v Polné, kde se muži umístili na I. místě. Sbor se v tomto roce ještě zúčastnil okresního kola požárního sportu v Třešti.

2012 – Dne 12. 5. likvidoval sbor následky záplavy, kdy byly zatopeny sklady firmy Brasicca; v červnu sbor odstraňoval v obci následky silného krupobití. Dne 13. 5. se členové sboru zúčastnili slavnostního vysvěcení nově postavené kaple sv. Jana Nepomuckého. 19. května sbor uspořádal okrskovou soutěž v Brzkově. 11. srpna byl v obci slavnostně vysvěcen prapor hasičského sboru.

2011 – Dne 30. 4. byl v Jihlavě pořádán „Hasičský víceboj“ o pohár primátora Jihlavy. Z Brzkova se zúčastnili: Petr Pometlo, Pavel Novotný, Stanislav Smutný. 25. června  se konalo okresní kolo požárního sportu v Třešti; ženy zde obsadily IV. Místo.

2010 – Dne 15. 5. se konala okrsková soutěž družstev ve Věžnici; družstvo mužů se umístilo na I. místě, ženy na II. místě; z mužů vynikl Stanislav Smutný, kterému se podařilo nastříkat terč za 23,98 sekund. 19. června se sbor zapojil do soutěže o pohár SDH Ždírec; muži se zde umístili na II. místě. Dne 30. 6. proběhlo prověřovací cvičení na výrobnu toaletního papíru firmy Brasicca.

Facebook
Oblíbené odkazy
Pálení klestí: https://paleni.izscr.cz/

Obec Brzkov: http://www.brzkov.cz/

OSH JIhlava: http://www.oshjihlava.cz/