Hasičská zbrojnice se nachází v prostorách brzkovského kulturního domu č.p. 68. Je zde místo pro uschování veškeré hasičské výzbroje a výstroje a také navíc malá klubovna, kde se nejčastěji konají schůze výboru.

Během celého roku 2015 několik mále členů věnovalo desítky hodin tomu, aby prostory hasičárny byly účelně a prakticky zařízeny a v případě mimořádné události bylo vše „po ruce“. Byl repasován vozík pro mašinu a ostatní příslušenství k zásahu, původně byl určen k zapřažení za traktor, proto byl předělán podvozek a přidělán závěs za auto. Jednotka se tak stala lépe mobilnější, což je důležité zejména v případě rychlého zásahu a také vozík využijeme k dopravě na soutěže. Vozík je v hasičských barvách a polepen byl také speciálními samolepkami se znakem a jménem obce.

Do hasičské zbrojnice byly také vyrobeny nové police na zásahové oděvy a boty. Každý člen zásahové jednotky tak bude mít svůj vlastní box, kde si může uložit věci pro zásah. Jelikož všichni členové nemají dosud kompletní vybavení, plánujeme v nejbližší době veškerou výstroj doplnit.

   

Naše technika. Historická požární stříkačka PS 16, zásahová přenosnámotorová stříkačka PS 12 a PS 18

Facebook
Oblíbené odkazy
Pálení klestí: https://paleni.izscr.cz/

Obec Brzkov: http://www.brzkov.cz/

OSH JIhlava: http://www.oshjihlava.cz/